ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

nernest2bΟ πρώτος κύκλος προγραμμάτων LEADER , έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα.

Το επόμενο διάστημα είναι πιθανόν να έχουμε νέες προκηρύξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα.
  • Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας.
  • Η προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας των περιοχών.
  • Η διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά Προϊόντα.
  • Η διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Η βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης.
  • Η προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι, μέσω της δημιουργίας υποδομών, να αναπτυχτούν οι περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση έναντι των υπολοίπων που έχουν φυσικό απόθεμα που μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά και παραγωγικά.

Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα οι δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι παρόμοιες και φαίνονται στη συνέχεια. Έτσι μέσω των προγραμμάτων ενισχύονται :

• η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αγροτικών και δασικών προϊόντων με επιδότηση 50% και ανώτατο ύψος επένδυσης 500.000 €.

• η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μικρών ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και ενοικιαζόμενων δωματίων. Προσοχή χρειάζεται στον τομέα αυτό αφού πλέον οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι πολύ ψηλές και δέχεται ενοικιαζόμενα μόνο εντός σχεδίου πόλης και στην κατηγορία των 4 κλειδιών μόνο. Έτσι οι όποιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν αυτό σαν βασική προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων ή θα πρέπει να επιλέξουν μια άλλη κατηγορία από τις επιλέξιμες στο πρόγραμμα (μικρά ξενοδοχεία, επιπλωμένες κατοικίες κλπ). Η επιδότηση είναι 60% και ανώτατο ύψος επένδυσης 600.000 € και μέγιστο αριθμό κλινών τις 40.

• η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός εστιατορίων, ταβερνών και λοιπών χώρων εστίασης. Η επιδότηση είναι 60% και ανώτατο ύψος επένδυσης 300.000 €

• Η δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων σε όλες τις παραπάνω περιοχές με επιδότηση 60% και ανώτατο ύψος επένδυσης 600.000 € εφόσον περιλαμβάνουν και υποδομές ύπνου ή 300.000 χωρίς υποδομή ύπνου.

• Η δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που θα ασχολούνται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ. Η επιδότηση είναι 60% και ανώτατο ύψος επένδυσης 300.000 €

• Οι ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης καθώς και μονάδες παραγωγής τροφίμων κάποιων επιμέρους κατηγοριών. Η επιδότηση είναι 60% και ανώτατο ύψος επένδυσης 300.000 €

Για το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή διατίθενται συγκεκριμένα ποσά που με δυσκολία θα καλύψουν την αναμενόμενη ζήτηση. Το περιορισμένο των ποσών σε συνάρτηση με την ελκυστικότητα των επενδύσεων κάνει το πρόγραμμα πολύ ανταγωνιστικό και είναι πιθανόν να υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός στο ποιοι θα επιλέγουν για χρηματοδότηση.

Γι αυτό και η προετοιμασία των προτάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη μορφή ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τη μέγιστη βαθμολογία με βάση τα χαρακτηριστικά των για να έχουν τύχη στο στάδιο της επιλογής και χρηματοδότησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να μετέχουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά και ιδιώτες η επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στις παραπάνω περιοχές και τους συγκεκριμένους κλάδους.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Από κατηγορία σε κατηγορία υπάρχουν μικροδιαφορές στο είδος των δαπανών που επιδοτούνται και γι αυτό ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να ανατρέξει στον οδηγό του προγράμματος για λεπτομέρειες.

Γενικώς επιδοτούνται τα κόστη κατασκευής η εκσυγχρονισμού των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου αλλά δεν επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου.

Επιδοτείται το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των μονάδων καθώς και η ηλεκτρονικός εξοπλισμός αλλά και επιμέρους μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

Σε όλες τις επενδύσεις έχουμε επιδότηση δαπανών για μια σειρά μελετών καθώς και επιδότηση δαπανών προβολής μέσω προσπέκτους, ιστοσελίδων, εντύπων κλπ.

Τέλος βαθμολογείται η συμμετοχή δαπανών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα αξιοποιούνται όμως για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας και όχι για πώληση στη ΔΕΗ.

Επίσης οι προτάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο προϋπολογισμό για κάθε δράση γιατί αυτός είναι λόγος αποκλεισμού των.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό υπάρχουν μια σειρά κριτηρίων που βαθμολογούνται και κατατάσσουν τις προτάσεις σε σειρά για να επιλέγουν για χρηματοδότηση.

Έτσι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιάζει την πρόταση της με τρόπο που να μπορεί να καλύψει κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων. Επιπλέον ο επενδυτής θα πρέπει να φροντίζει για κάθε ένα από τα κριτήρια να τοποθετεί στο φάκελο της επένδυσης τα ανάλογα παραστατικά και δικαιολογητικά ώστε η αξιολόγηση να πείθεται και να τον βαθμολογεί ανάλογα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στις κατά τόπους αναπτυξιακές και σε ημερομηνίες που θα ορίζει η κάθε προκήρυξη.

Οι εταιρία έχουν την ευθύνη της παραλαβής αξιολόγησης αλλά και ελέγχουν των έργων μέχρι και την πληρωμή των ολοκληρωμένων προτάσεων.

Για την σωστή ενημέρωση σας και την προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η γνώση του αντικειμένου θα σας επιτρέψει να προετοιμάσετε άρτιο και ψηλά βαθμολογούμενη πρόταση.

Μοιραστείτε το στο facebook

Αμεση Επικοινωνία